Regulamin konkursu "wygraj zestaw balsamów Cztery Pory Roku"

Regulamin konkursu "wygraj zestaw balsamów Cztery Pory Roku"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie wygraj zestaw balsamów Cztery Pory Roku.
(zwanym dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest:
Marta Grzegorzak, właściciel bloga urodaiwlosy.pl
 (dalej „Organizator”).

3. Celem Konkursu jest wyłonienie autora najciekawszej odpowiedzi na zadanie konkursowe zgodnych z zasadami niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”).


4. Fundatorem nagród jest:
Pharma C Food siedzibą w Niepołomicach, ul. Mokra 7, 32-005, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111557, NIP: 6830008347, REGON: 350635204,


5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 25.07.2019


7. Konkurs prowadzony jest na stronie urodaiwlosy.pl przez jej autora.


8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja warunków Regulaminu poprzez zamieszczenie przez Uczestnika pod postem konkursowym TUTAJ LINK w komentarzu odpowiedzi na pytanie „Co jest dla Ciebie najważniejsze w pielęgnacji?” oraz podania maila do kontaktu.


§2 ZASADY KONKURSU:
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy zamieścić na blogu urodaiwlosy.pl pod postem konkursowym w komentarzu odpowiedzi na pytanie „Co jest dla Ciebie najważniejsze w pielęgnacji?” oraz podania maila do kontaktu.


2. Zgłaszane do Konkursu prace nie mogą zawierać treści obraźliwych oraz innych treści o charakterze bezprawnym. 


3. W czasie trwania Konkursu, 3 (trzech) uczestników może otrzymać tylko po 1 (jednej) nagrodzie, którą jest zestaw 4 balsamów do ciała Cztery Pory Roku. 


4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:
a. samodzielnie stworzył odpowiedź na pytanie konkursowe oraz posiada pełnię praw do pracy konkursowej, w tym prawa autorskie, osobiste i majątkowe,
b. zgłoszona do Konkursu praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych.
c. uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na Blogu i na Stronach internetowych swojego imienia i nazwiska i/lub adresu email, celem poinformowania o wygranej, w przypadku gdy znajdzie się wśród autorów wyróżnionych Odpowiedzi. Uczestnik wyraża także zgodę na opublikowanie w wyżej wymienionych mediach nadesłanej przez niego Odpowiedzi w całości, wraz z adresem email.


5. Zwycięzcę Konkursu (dalej „Laureat”) wyłoni Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawiciela Organizatora oraz autora strony urodaiwlosy.pl

6. Komisja Konkursowa wybierze jedną zwycięską pracę, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- Kreatywność;
- Oryginalność dzieła
- Dopasowanie do tematu Konkursu


7. Konkurs trwa w dniach 26.07.2019 – 01.08.2019 włącznie . Ogłoszenie Laureata nastąpi w ciągu 3 dni po zakończeniu Konkursu na stronie urodaiwlosy.pl

8. Laureat jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi danych niezbędnych do wysyłki nagrody.


§3 NAGRODA:
1. W ramach Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda: ZESTAW CZTERECH BALSAMÓW CZTERY PORY ROKU (dalej „Nagroda”) dla trzech osób.


2. Nagrody nie można przekazać na rzecz osób trzecich ani wymienić jej na równowartość pieniężną.


3. Warunkiem przekazania Nagrody jest podanie przez Laureata poprawnych danych do wysyłki zgodnie z §2 pkt. 7


§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika Konkursu z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody.

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.

3. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu, które zostaną podane przez uczestników Konkursu w związku z udziałem w Konkursie i/lub wysyłką nagród (np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres korespondencyjny).

4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), w celu prawidłowej organizacji i realizacji Konkursu, w tym wyłonienia laureatów Konkursu, wysyłki nagród, rozpatrywania reklamacji.

5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz wydawania nagród i rozpatrywania reklamacji. Ponadto dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń celem ewentualnego wykazania prawidłowego ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali nagrody w Konkursie zakończy się nie wcześniej niż z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika Konkursu.

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak zgody, w tym sprzeciw, na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.

9. Uczestnikom Konkursu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.

11. Regulamin konkursu dostępny jest na urodaiwlosy.pl

2 komentarzy

 1. Pielęgnacja jest dla mnie bardzo ważna. Ale najważniejsze to czuć się dobrze we własnej skórze uwielbiam kiedy moja skóra wygląda młodo oraz jest nawilżona stosuje ardzo dużo balsamów do Ciała ale nie znalazłam jeszcze swojego ideału :)
  Pielęgnacja swojej skóry jest to coś bez czego nie potrafię żyć!!

  OdpowiedzUsuń
 2. Kiedy dzieci pójdą spać, wtedy czas o siebie dbać.
  Kremy, maski i balsamy, wszystko razem nakładamy.
  Delikatne nawilżenie działa na nas jak zbawienie.
  Wklepujemy krok po kroku balsam Cztery pory roku.
  To najmilsze dla nas chwile, lekkie, piękne jak motyle.
  Skóra miękka, nawilżona i cudownie odprężona.
  Ani kasa, ani super ciuszki, nie działają tak dobrze, jak wieczorne Spa mamuśki.
  euo@interia.pl

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję za Twój komentarz. :) Staram się odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli Twoje pominęłam, zadaj je raz jeszcze, bo czasem część mi umyka.

Komentarze zawierające spam, lokowanie produktów i linki reklamowe do innych stron nie będą publikowane.